گالری بیشیک پس از 5 سال از شروع فعالیت صنفی خود، اکنون قصد دارد با همکاری تعدادی از همکاران خود در سطح شهر و همچنین تعدادی از تجار به منظور گسترش و رضایت مشتریان خود ضمن ایجاد تنوع در محصولات و خدمات خود، با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای جدید بازاریابی در جهت کاهش هزینه ها و به طبع آن کاهش قیمت ها گام برداشته و با در نظر گرفتن تخفیفات مناسب موجب رضایتمندی بیشتر مشتریان خود گردد.

  شرایط و ضوابط فروشگاه